Topkapning

Man kan komme i den situation, at havens træer er blevet så store at de ikke kan fældes på traditionel vis, uden at det medfører alvorlige skader på bygninger eller lignende. En topkapper er uddannet på Skovskolen i netop sådanne arbejdsopgaver. Topkapning er en teknik som i al sin enkelthed udføres ved at topkapperen klatre op i træer ved hjælp af klatreudstyr. Træfældningen finder så sted fra toppen og nedefter. Hvor træer hælder ind over særligt følsomme områder som eksempelvis bygninger, anvendes nedfiring af afsavede emner. Under normal praksis råder topkapper over en jordmand af sikkerhedsmæssige hensyn, samt til hjælp og støtte under arbejdet.

Det er indlysende at topkapningsopgaver er betydeligt mere risikobetonede end traditionelle træfældningsopgaver. Af denne grund er de forsikringsmæssige forhold naturligvis prioriteret højt.

Topkapning af træer kan bestilles til flere nordjyske byer som Aalborg, Frederikshavn, Hjørring mm.

Resten af Nordjylland og Jylland bliver også serviceret med professionel topkapning af træer.