Om

MB-Skovservice – træfældning, topkapning, beskæring og rodfræsning

Det faglige fundament bygger på skovbrugsfaglige uddannelser fra Skovskolen, samt baggrund som skovarbejder på statsskovdistrikt samt private skovdistrikter.

Flere personer er tilknyttet virksomheden, således at faglig ekspertise er jævnt fordelt. Derved opstår der bedre muligheder for specialisering indenfor de forskellige arbejdsområder. Samtlige involverede personer har faglig baggrund i form af uddannelse fra Skovskolen.

Geografisk område

MB-Skovservice opererer over hele Sjælland samt Fyn. Oftest er vores arbejdsopgaver koncentreret omkring Vestsjælland, København og Nordsjælland. Lad dog ikke dette være en begrænsende faktor. Vi er hjemmehørende på Fyn, nord for København og i Vestsjælland.

Du kan også bestille skovning, træfældning, beskæring af træer og topkapning i de nordjyske byer Hjørring, Aalborg og Frederikshavn samt i resten af Nordjylland.

Rodfræsning

Efter træfældning kan den sidste detalje som fuldender værket være at få fjernet støddet (stubben). MB-Skovservice råder over ny rodfræser som kan fjerne stød i alle størrelser. Maskinen er meget mobil og laver ikke nævneværdige spor efter sig. Rodfræsning finder typisk sted indtil en dybde af 20 centimeter.

Rodfræsning kan bestilles i størstedelen af Danmark med hurtigst udrykning i Aalborg og resten af Nordjylland

Beskæring af træer

Ved beskæringsopgaver af blivende træer, anvendes ikke spore da dette kan skade træernes videre vækst. Her anvendes en lidt anden teknik for at kunne stå fast under arbejde i stor højde med motorsav.

Beskæring af træer i højden

Topkapning og nedskæring af træer foregår med spore på støvlerne som sikre optimalt fodfæste. Grundet træklatring uden spore under beskæring, er disse opgaver en smule mere tidskrævende end almindelig topkapning og nedskæring.

Ved bestilling af beskæring i Nordjylland får du hurtig skovningsservice.

Arbejdsområder

MB-Skovservice arbejder indenfor følgende områder: beskæring, topkapning, træpleje, specialskovning, træfældning, træklatring, skovning og rodfræsning, hvor du kan læse om et par stykker herunder:

  • Beskæring af træer
  • Rodfræsning
  • Topkapning
  • Træfældning

MB-Skovservice er forsikret efter gældende regler

Topkapning

Man kan komme i den situation, at havens træer er blevet så store at de ikke kan fældes på traditionel vis, uden at det medfører alvorlige skader på bygninger eller lignende. En topkapper er uddannet på Skovskolen i netop sådanne arbejdsopgaver. Topkapning er en teknik som i al sin enkelthed udføres ved at topkapperen klatre op i træer ved hjælp af klatreudstyr. Træfældningen finder så sted fra toppen og nedefter. Hvor træer hælder ind over særligt følsomme områder som eksempelvis bygninger, anvendes nedfiring af afsavede emner. Under normal praksis råder topkapper over en jordmand af sikkerhedsmæssige hensyn, samt til hjælp og støtte under arbejdet.

Det er indlysende at topkapningsopgaver er betydeligt mere risikobetonede end traditionelle træfældningsopgaver. Af denne grund er de forsikringsmæssige forhold naturligvis prioriteret højt.

Topkapning af træer kan bestilles til flere nordjyske byer som Aalborg, Frederikshavn, Hjørring mm.

Resten af Nordjylland og Jylland bliver også serviceret med professionel topkapning af træer.

MB-Skovservice

MB-Skovservice udfører træfældning, topkapning, beskæring og rodfræsning.

Vi håndterer alle former for træfældningsopgaver. Fra særdeles vanskelige træer hvor topkapning og nedfiring er nødvendig, til almindelige skovningsopgaver. Derudover er vi i besiddelse af ny rodfræser som gør os i stand til at fjerne stød og rodender i alle størrelser. Dette sker i en dybde af 20 centimeter.

Kontakt MB-Skovservice
Udfyld kontaktformulareren og vi kontakter dig.

MB-Skovservice er forsikret efter gældende regler