Rydning af Krat med Boergeder

En Effektiv og Bæredygtig Metode til Vegetationskontrol

Rydning af krat ved hjælp af Boergeder er blevet anerkendt som en effektiv og bæredygtig metode til vegetationsovervågning og kontrol. Boergeder, kendt for deres appetit på forskellige planter, er ideelle til at klare uønsket vegetation, herunder krat, der kan være svært at kontrollere på traditionelle måder.

Boergeder er særligt effektive til at fjerne tæt, vanskeligt tilgængeligt krat, som maskiner eller mennesker har svært ved at komme til. Deres evne til at manøvrere gennem varierende terræn og forbruge en bred vifte af vegetation gør dem til ideelle hjælpere i naturpleje og vegetationsovervågning.

Denne metode med at bruge Boergeder til at rydde krat er også bæredygtig, da den kræver minimalt eller intet brug af kemiske midler. Dette reducerer belastningen på miljøet og eliminerer risikoen for, at kemikalier forurener jord og vandløb. Boergederne er naturlige græsere, og deres fordøjelsessystem gør dem i stand til at nedbryde vegetationen på en måde, der gavner jorden.

Desuden har Boergederne en præference for invasive og uønskede plantearter, hvilket gør dem særligt effektive til bekæmpelse af invasive arter. Ved at målrette disse invasive planter hjælper Boergeder med at bevare det naturlige økosystem og skabe plads til indfødte planter og dyreliv.

En anden fordel ved at bruge Boergeder til at rydde krat er, at det er en omkostningseffektiv løsning. Sammenlignet med manuel eller maskinel rydning er det ofte mere overkommeligt at bruge geder, da de kan arbejde på områder, der ellers ville være dyre eller umulige at rydde på andre måder.

Samlet set repræsenterer rydning af krat med Boergeder en miljøvenlig og bæredygtig tilgang til vegetationsovervågning og naturpleje. Det hjælper med at bevare økosystemernes sundhed, reducere invasive arter og skabe mere tilgængelige og gavnlige områder for både dyreliv og mennesker.

Træfældning

Træfældning af mange træer er helt ufarlige, men der kan være træer som af den ene eller anden grund er farlige at fælde.

Pas på de omkringlæggende bygninger

Ved fældning af store træer nær bygninger er det vigtigt at man har styr på hvordan der skal saves i træet for at det falder i den rigtige retning.

På gamle trælængede gårde ser man tit et stort træ midt på gårdspladsen, og når det komme til træfældning af disse træer kan det være nødvendigt med en topkapning inden resten af træet fældes.

Andre steder har små træer fået lov til at vokse sig store op af huset så træets krone er over husets tag. Fældes træet så det falder i en forkert retning kan det koste et nyt tag, og så er det pludseligt dyrt at fælde træet.

Træfældning sådan

Der er flere forskellige faktorer der skal tages højde for inden træfældningen begyndes.

  • Hælder træet?
  • Hvor stor er kronen?
  • Hvor højt er træet?
  • Er der bygninger eller andet som ikke må blive ramt af træet når det vælter?
  • Er der grene ud til siden som skal saves af inden træet fældes?
  • Hvordan er vinden?

Den simple træfældning

Hvis træet kan fældes og lægges ned uden at det rammer noget, kan der laves en simpel træfældning.

Når du har styr på træet, vinden og arealet omkring træet kan der saves en trekant ud af træet i den side som man ønsker at træet skal falde til.

På modsatte side af træstammen saves nu vandret ind indtil at træet begynder at give sig. Stop med at save og lad træet vælte stille og roligt.

Mere avanceret fældning af træer

Kan træet ikke bare fældes hvor det står nu bliver det hele lidt mere avanceret. Skal træet skæres ned i sektioner (topkapning), skal sektionerne fires ned så de ikke rammer et tag, hælder træet meget i en “forkert retning” eller lignende er det ikke en simpel træfældning.

Du kan læse mere om disse mere avancerede typer af træfældning her på siden.

Områder til fældning

Geografisk set fældes der træer rundt omkring i hele Danmark, og uanset om du bor i Nordjylland nær Aalborg eller om du bor på Sjælland kan du finde nogen som kan hjælpe med fældningen af dine træer.

Det er både private som har brug for hjælp til træfældning af de store træer i haven og erhvervsdrivende som enten skal udvide kontorbygningen og derfor skal have fældet træer eller andre virksomheder som har træer der er vokset sig for store tæt på virksomhedens bygninger.

Fældning af træer sker også for mange kommunale og statslige institutioner i parker og lignende områder.

Akut træfældning

Det danske vejr bliver mere og mere vildt, og de mange storme vi oplever i disse år gør at flere store gamle træer vælter. Når dette sker over veje er der brug for en akut træfældning.

Heldigvis har vi mange professionelle skovningsservice virksomheder som hurtigt rykker ud ved akut behov for træfældning.

Generelt om Mb-Skovservice

Mb-Skovservice udfører naturligvis også almindelige træfældningsopgaver. Alt fra de største enkeltstående træer, til reelle manuelle skovningsopgaver har interesse. Mb-skovservice er i stand til, at samle det nødvendige antal folk til omfangsrige opgaver så det virker mere overskueligt rent tidsmæssigt.

Stubfræsning

Har du fået fældet træer eller har du selv været i gang med træfældningen og står der nu nogen stubbe til bage som du ikke kan bruge til noget, så kan en stubfræsning være den rigtige løsning.

Med en stubfræsning bliver træstubben fræset væk, ca 15-20 cm ned i jorden, så de ikke generer i haven eller hvor træet stod før.

Du kan bestille stubfræsning i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, og resten af Nordjylland hos mange forskellige skovningsvirksomheder.

I resten af Jylland og ja også resten af Danmark er der også masser af muligheder for at bestille stubfræsning.

Om

MB-Skovservice – træfældning, topkapning, beskæring og rodfræsning

Det faglige fundament bygger på skovbrugsfaglige uddannelser fra Skovskolen, samt baggrund som skovarbejder på statsskovdistrikt samt private skovdistrikter.

Flere personer er tilknyttet virksomheden, således at faglig ekspertise er jævnt fordelt. Derved opstår der bedre muligheder for specialisering indenfor de forskellige arbejdsområder. Samtlige involverede personer har faglig baggrund i form af uddannelse fra Skovskolen.

Geografisk område

MB-Skovservice opererer over hele Sjælland samt Fyn. Oftest er vores arbejdsopgaver koncentreret omkring Vestsjælland, København og Nordsjælland. Lad dog ikke dette være en begrænsende faktor. Vi er hjemmehørende på Fyn, nord for København og i Vestsjælland.

Du kan også bestille skovning, træfældning, beskæring af træer og topkapning i de nordjyske byer Hjørring, Aalborg og Frederikshavn samt i resten af Nordjylland.

Rodfræsning

Efter træfældning kan den sidste detalje som fuldender værket være at få fjernet støddet (stubben). MB-Skovservice råder over ny rodfræser som kan fjerne stød i alle størrelser. Maskinen er meget mobil og laver ikke nævneværdige spor efter sig. Rodfræsning finder typisk sted indtil en dybde af 20 centimeter.

Rodfræsning kan bestilles i størstedelen af Danmark med hurtigst udrykning i Aalborg og resten af Nordjylland

Beskæring af træer

Ved beskæringsopgaver af blivende træer, anvendes ikke spore da dette kan skade træernes videre vækst. Her anvendes en lidt anden teknik for at kunne stå fast under arbejde i stor højde med motorsav.

Beskæring af træer i højden

Topkapning og nedskæring af træer foregår med spore på støvlerne som sikre optimalt fodfæste. Grundet træklatring uden spore under beskæring, er disse opgaver en smule mere tidskrævende end almindelig topkapning og nedskæring.

Ved bestilling af beskæring i Nordjylland får du hurtig skovningsservice.

Arbejdsområder

MB-Skovservice arbejder indenfor følgende områder: beskæring, topkapning, træpleje, specialskovning, træfældning, træklatring, skovning og rodfræsning, hvor du kan læse om et par stykker herunder:

  • Beskæring af træer
  • Rodfræsning
  • Topkapning
  • Træfældning

MB-Skovservice er forsikret efter gældende regler

Topkapning

Man kan komme i den situation, at havens træer er blevet så store at de ikke kan fældes på traditionel vis, uden at det medfører alvorlige skader på bygninger eller lignende. En topkapper er uddannet på Skovskolen i netop sådanne arbejdsopgaver. Topkapning er en teknik som i al sin enkelthed udføres ved at topkapperen klatre op i træer ved hjælp af klatreudstyr. Træfældningen finder så sted fra toppen og nedefter. Hvor træer hælder ind over særligt følsomme områder som eksempelvis bygninger, anvendes nedfiring af afsavede emner. Under normal praksis råder topkapper over en jordmand af sikkerhedsmæssige hensyn, samt til hjælp og støtte under arbejdet.

Det er indlysende at topkapningsopgaver er betydeligt mere risikobetonede end traditionelle træfældningsopgaver. Af denne grund er de forsikringsmæssige forhold naturligvis prioriteret højt.

Topkapning af træer kan bestilles til flere nordjyske byer som Aalborg, Frederikshavn, Hjørring mm.

Resten af Nordjylland og Jylland bliver også serviceret med professionel topkapning af træer.